Stamppot

Stamppot Buffet "BASIS"

Bestellen vanaf 10 personen

Prijs per persoon

€ 129,00

Stamppot Buffet "POPULAIR"

Bestellen vanaf 10 personen

Prijs per persoon

€ 149,00

Stamppot Buffet "BOENDERS"

Bestellen vanaf 10 personen

Prijs per persoon

€ 169,00

Stamppot Buffet "DE LUXE"

Bestellen vanaf 10 personen

Prijs per persoon

€ 199,00